Πρώιμη Παρέμβαση

Εκπαίδευση στην:

  • ανάπτυξη της επικοινωνίας 

  • ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής συμπεριφοράς 

  • κοινωνικοποίηση  (ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ομαλή ένταξη στο σχολείο και συμμετοχή σε μια ομάδα)

  • αυτονομία και αυτο-εξυπηρέτηση  

  • γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη

  • ανάπτυξη του λειτουργικού παιχνιδιού 

  • μαθησιακή & σχολική ετοιμότητα για την ένταξη στο σχολείο