Σχολική Μελέτη
για παιδιά δημοτικού

Η σχολική μελέτη είναι ένα ομαδικό πρόγραμμα που συνδυάζει τη μελέτη των μαθημάτων της επόμενης ημέρας σε συνδυασμό με ειδικές μαθησιακές παρεμβάσεις. Είναι η προσομοίωση μιας σχολικής τάξης στην οποία οι μαθητές μαθαίνουν να λειτουργούν τόσο αυτόνομα όσο και συνεργατικά.

Πραγματοποιείται καθημερινά  2:30-4:30

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom