Σχολική Μελέτη

Η σχολική μελέτη είναι ένα ομαδικό πρόγραμμα που συνδυάζει τη μελέτη των μαθημάτων της επόμενης ημέρας σε συνδυασμό με ειδικές μαθησιακές παρεμβάσεις. Είναι η προσομοίωση μιας σχολικής τάξης στην οποία οι μαθητές μαθαίνουν να λειτουργούν αυτόνομα και συνεργατικά.