top of page

Λογοθεραπεία

Στη Λογοθεραπεία παρακολουθούμε παιδιά κι ενήλικες με ποικίλες δυσκολίες ομιλίας και γλώσσας που μπορεί να προέκυψαν από τις υποκείμενες διαγνώσεις τους, όπως Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος,  Αναπτυξιακή Καθυστέρηση Λόγου, Μυϊκή Δυστροφία, Τραυλισμός.  Υποβάλλονται πρώτα σε αξιολόγηση με σκοπό να εντοπιστούν τομείς στους οποίους είτε δεν αναπτύσσονται στο ίδιο επίπεδο με τα παιδιά της ηλικίας τους είτε έχουν σημαντικές δυσκολίες που επηρεάζουν τη λειτουργία τους στην καθημερινή ζωή.

Στη συνέχεια, παρακολουθούν συνεδρίες θεραπείας για να εργαστούν σε στόχους που στοχεύουν στις ποικίλες ανάγκες τους. Μερικοί από αυτούς τους στόχους περιλαμβάνουν:

 

- Ανάπτυξη της λειτουργικής επικοινωνίας του παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ενός συστήματος επικοινωνίας με εικόνα ή επιλεγμένων λέξεων για την επικοινωνία χρησιμοποιώντας ομιλία ή σημάδι

- Αύξηση της κατανόησης και της χρήσης διαφορετικών λέξεων από το παιδί (π.χ. ουσιαστικά, ρήματα)

 

- Αύξηση του μήκους και του είδους των προτάσεων που μπορεί να παράγει το παιδί

 

- Αύξηση της κατανόησης των εννοιών από το παιδί (π.χ. ίδια/διαφορετική, τοποθεσία)

 

- Καθαρότερη ομιλία σε περίπτωση που δεν αρθρώνει σωστά

 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να υποστηρίξετε τη γλώσσα και την ανάπτυξη του λόγου του παιδιού σας.

Ακολουθούν ορισμένες προτεινόμενες στρατηγικές που μπορείτε να υιοθετήσετε:

 

-Ενδιαφερθείτε για τα ενδιαφέροντα του παιδιού σας

Το παιδί σας θα έχει τα περισσότερα κίνητρα να επικοινωνήσει για αντικείμενα, δραστηριότητες ή γεγονότα που προσελκύουν το ενδιαφέρον του. Παρατηρήστε το παιδί σας για να δείτε τι δείχνει ενδιαφέρον και πώς αντιδρά σε αυτό. Μπορεί να αντιδράσουν χρησιμοποιώντας ήχους, λέξεις, χειρονομίες ή εκφράσεις του προσώπου. Μπορείτε να απαντήσετε μιμούμενοι τους, ερμηνεύοντας αυτό που προσπαθούν να πουν ή σχολιάζοντας αυτό για το οποίο δείχνουν ενδιαφέρον. Το παιδί σας θα ξέρει ότι ενδιαφέρεστε για αυτά που βλέπει και κάνει και θα έχει περισσότερο κίνητρο να επικοινωνήσει μαζί σας.

-Δημιουργήστε ευκαιρίες επικοινωνίας για το παιδί σας

 Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ευκαιρίες για το παιδί σας για να το παρακινήσετε να αλληλεπιδράσει και να επικοινωνήσει. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία καταστάσεων στο περιβάλλον τους στις οποίες θα παρακινηθούν να ξεκινήσουν την επικοινωνία. Τέτοιες καταστάσεις περιλαμβάνουν:

 

- Τοποθέτηση ενός αντικειμένου που αρέσει στο παιδί στη θέα, αλλά μακριά

 

- Παρουσίαση παιχνιδιών που είναι δύσκολο να λειτουργήσουν ή μέσα σε ερμητικά κλειστό κουτί

 

- Να κάνετε κάτι απροσδόκητο (π.χ. να περάσετε στο παιδί σας κάτι διαφορετικό από αυτό που χρειάζεται)

 

- Προσφέρετε ένα είδος τμηματικά (π.χ. να δίνετε στο παιδί σας χυμό λίγο κάθε φορά)

 

- Προσφέρετε στο παιδί σας επιλογές παρουσιάζοντάς του μερικά αντικείμενα

 

- Περιμένετε και δείτε τι θα κάνει το παιδί σας όταν χρειαστεί βοήθεια

 

- Σταματήστε κατά τη διάρκεια μιας ρουτίνας ή τραγουδιού και παρατηρήστε πώς αντιδρά το παιδί σας

 

Το παιδί σας μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις καταστάσεις μέσω μιας ποικιλίας μη λεκτικών τρόπων επικοινωνίας (π.χ. να σας κοιτάξει, να κάνει ήχους, να φτάσει σε ένα αντικείμενο ή να φαίνεται ενθουσιασμένο). Μπορείτε να απαντήσετε ερμηνεύοντας τις πράξεις και τις εκφράσεις τους και δίνοντάς τους αυτό που θέλουν (π.χ. "Θέλετε τον χυμό; Ορίστε").

-Ανάγνωση βιβλίων

Διαβάστε βιβλία με το παιδί σας και μιλήστε μέσα από αυτά. Μπορείτε να τους ρωτήσετε - Τι πιστεύουν ότι θα μπορούσε να είναι η ιστορία (απλώς κοιτάζοντας το εξώφυλλο και τον τίτλο) - Τι πιστεύουν ότι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια στην ιστορία - Για να σκεφτώ άλλον τρόπο θα μπορούσε να είχε τελειώσει η ιστορία - Για να σας πω πώς νιώθουν οι χαρακτήρες της ιστορίας και γιατί - Να πουν ξανά την ιστορία (χωρίς να κοιτάξουν το βιβλίο) στα αδέρφια τους.

Χρήση συνολικής επικοινωνίας (χειρονομίες, εικόνες, γλώσσα του σώματος). Το παιδί σας μπορεί να έχει δυσκολία στην κατανόηση και τη χρήση της προφορικής γλώσσας λόγω της υποκείμενης πάθησής του. Όταν μιλάτε στο παιδί σας, ενθαρρύνεστε να υποστηρίζετε την επικοινωνία σας με χειρονομίες (π.χ. Το παιδί σας θα κατανοήσει καλύτερα το μήνυμά σας όταν το μεταφέρετε προφορικά και μη. Μπορούν επίσης να υιοθετήσουν αυτά τα μέσα μη λεκτικής επικοινωνίας για να βελτιώσουν τη σαφήνεια της επικοινωνίας τους.

Σύστημα Επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής Εικόνων (PECS)

Το Picture Exchange Communication System (PECS) είναι ένα σύστημα επαυξητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας που αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε από την Pyramid Educational Consultants, Inc. Το PECS αναπτύχθηκε το 1985 στο πρόγραμμα Delaware Autism από τους Andy Bondy, PhD και Lori Frost, MS, CCC-SLP.

Είναι ένα πρόγραμμα που βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν ένα σύστημα επικοινωνίας που τους επιτρέπει να καλύπτουν διάφορες ανάγκες. Κατάλληλοι υποψήφιοι για το πρόγραμμα περιλαμβάνουν παιδιά που δεν μιλούν, που δεν έχουν καταληπτό λόγο ή που επικοινωνούν ελάχιστα αποτελεσματικά με τον τωρινό τρόπο επικοινωνίας τους.

H εκπαίδευση μέσα από το πρόγραμμα PECS

Είναι ένας τύπος Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας που χρησιμοποιεί οπτικά σύμβολα για να διδάξει τον μαθητή να επικοινωνεί με γονείς, φροντιστές, δασκάλους και συνομηλίκους. Ο στόχος είναι να διδαχθεί η σκόπιμη, λειτουργική επικοινωνία και να επιτραπεί στους χρήστες να επικοινωνήσουν τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους.

 

Οι έξι φάσεις του συστήματος επικοινωνίας ανταλλαγής εικόνων είναι:


PECS ΦΑΣΗ I: Πώς να επικοινωνήσετε. 
PECS ΦΑΣΗ II: Απόσταση και επιμονή. 
PECS ΦΑΣΗ III: Διάκριση εικόνας. 
PECS ΦΑΣΗ IV: Δομή πρότασης. 
PECS ΦΑΣΗ V: Απάντηση σε ερωτήσεις. 
PECS ΦΑΣΗ VI: Σχολιασμός.

bottom of page