Λογοθεραπεία

Η Λογοθεραπεία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παρέμβασης διαταραχών που αφορούν περισσότερο σε τομείς δυσκολίας του λόγου και της επικοινωνίας, σε σύνδρομα και εγγενείς ή επίκτητες νευρολογικές βλάβες όπως:

 

 • Δυσκολίες άρθρωσης

 • Διαταραχές φωνής

 • Απουσία ή καθυστέρηση ομιλίας

 • Διαταραχή ακουστικής επεξεργασίας

 • Τραυλισμός

 • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

 • Μαθησιακές Δυσκολίες

 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός)

 • Εγκεφαλική Παράλυση

 • Εγκεφαλικό επεισόδιο (αφασία)

 • και άλλα...