Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία ασχολείται με τους τομείς της οργάνωσης της σκέψης, της προσοχής, τον συντονισμό της λεπτής και της αδρής κίνησης, τις γραφο-κινητικές δεξιότητες, την οπτική αντίληψη και φυσικά τον κύριο τρόπο εξέλιξης όλων των παραπάνω: το παιχνίδι.

  • Οργάνωση, προσοχή και συγκέντρωση

  • Αδρή και λεπτή κινητικότητα

  • Ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων και εννοιών

  • Ανάπτυξη παιχνιδιού

  • Αισθητηριακή ρύθμιση