top of page

Ψυχοθεραπεία - Πρέβεζα: Θεραπεία τέχνης παιδιών & Πώς λειτουργεί

Χρειάζονται περισσότερα από τον χρωματισμό για να συμβεί η αποκατάσταση.Η θεραπεία παιδιών μέσω τέχνης, συχνά συγχέεται με την παιγνιοθεραπεία για πολλούς λόγους. Οι παιγνιοθεραπευτές εισάγουν διάφορες δραστηριότητες με βάση την τέχνη στη δουλειά τους με τα παιδιά, όταν χρειάζεται. Παρομοίως, οι θεραπευτές τέχνης που εργάζονται με παιδιά περιλαμβάνουν δραστηριότητες παιχνιδιού [παιχνίδια, μαριονέτες, στηρίγματα] για τη συμπλήρωση της καλλιτεχνικής θεραπείας και την τόνωση της δημιουργικής έκφρασης των παιδιών. Η δημιουργία τέχνης στο πλαίσιο της θεραπείας, ωστόσο, είναι μια ελαφρώς διαφορετική εμπειρία από το παιχνίδι, επειδή ενθαρρύνει τη δημιουργία ενός απτού προϊόντος στις περισσότερες περιπτώσεις. Οι ψυχοθεραπευτές μέσω τέχνης, βοηθούν τα παιδιά να εκφράζουν οπτικά και να καταγράφουν εμπειρίες, αντιλήψεις, συναισθήματα και φαντασία. Αξιοποιούν τις τεράστιες γνώσεις τους σχετικά με τα μέσα τέχνης και τις προσεγγίσεις που βασίζονται στην τέχνη για να ενισχύσουν την ικανότητα των παιδιών ώστε να επικοινωνούν μέσω της δημιουργικής έκφρασης.


Ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση του πώς και γιατί λειτουργεί η ψυχοθεραπεία μέσω τέχνης:


Μη λεκτική επικοινωνία, βασισμένη σε αισθητήρια: Με τον απλούστερο ορισμό του, η έκφραση μέσω τέχνης είναι μια μορφή μη λεκτικής επικοινωνίας. Για τα παιδιά που μπορεί να μην είναι σε θέση να εκφράσουν τις σκέψεις, τις αισθήσεις, τα συναισθήματα ή τις αντιλήψεις, είναι ένας τρόπος να μεταδώσουνε αυτό που μπορεί να είναι δύσκολο να επικοινωνήσουν με λόγια. Για όσους έχουν υποστεί κακοποίηση, είναι ένας τρόπος να «το πουν χωρίς να μιλήσουν» όταν δεν είναι σε θέση ή φοβούνται να ανοιχτούν για συγκεκριμένα γεγονότα ή συναισθήματα. Είναι επίσης μια προσέγγιση βασισμένη σε αισθητήρια που επιτρέπει στα παιδιά να βιώσουν τον εαυτό τους και να επικοινωνήσουν σε πολλαπλά επίπεδα - οπτικά, απτικά, ακουστικά κ.λπ.


Ανάπτυξη και εξέλιξη: Οι καλλιτεχνικές εκφράσεις, ιδιαίτερα τα σχέδια, παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη σε παιδιά. Για παράδειγμα, οι διαφορές στην καλλιτεχνική ανάπτυξη μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε κάτι σχετικά με τις συναισθηματικές εμπειρίες ενός παιδιού, τη γνώση και την αισθητηριακή ολοκλήρωση.


Αυτορρύθμιση: Η Νευροβιολογία συνεχίζει να ενημερώνει τους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας σχετικά με το γιατί συγκεκριμένες δραστηριότητες που βασίζονται στην τέχνη, στο πλαίσιο της θεραπείας, μπορεί να είναι χρήσιμες για τα παιδιά. Συγκεκριμένα, ορισμένα αισθητήρια χαρακτηριστικά της τέχνης φαίνεται να είναι αποτελεσματικά στη βελτίωση της διάθεσης, της αισθητικής ολοκλήρωσης και της ηρεμίας του σώματος και του νου, ειδικά με παιδιά που έχουν βιώσει τραυματικά γεγονότα.


Σημασία-Δημιουργία: Η ψυχοθεραπεία μέσω τέχνης παρέχει την ευκαιρία να εκφράσουν τη μεταφορική σημασία μέσω της έκφρασης της τέχνης. Στην πραγματικότητα, ένα από τα πλεονεκτήματα είναι η ικανότητά που έχουν οι ψυχοθεραπευτές να ενθαρρύνουν και να ενισχύουν την αφήγηση. Η αφήγηση για ένα σχέδιο, η ζωγραφική, το κολάζ ή η κατασκευή, δεν χρειάζεται να είναι κυριολεκτική για να είναι θεραπευτική. Στην πραγματικότητα, ένα παιδί που έχει βιώσει τραυματικά συμβάντα ή μια συναισθηματική διαταραχή μπορεί να βρει τη δυνατότητα να δημιουργήσει φανταστικές ιστορίες. Με την υποστήριξη και καθοδήγηση του θεραπευτή, αυτές οι αφηγήσεις χρησιμεύουν ως ένας τρόπος ασφαλούς απελευθέρωσης ενοχλητικών ή τρομοκρατικών εμπειριών.


Σύνδεση παιδιού-θεραπευτή: Τέλος, η δημιουργική έκφραση από μόνη της δεν είναι εγγυημένη «θεραπεία». Όπως η παιγνιοθεραπεία, έτσι και η ψυχοθεραπεία μέσω τέχνης βασίζεται σε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον ψυχοθεραπευτή. Όλες οι θεραπείες δημιουργικών τεχνών είναι εγγενώς σχεσιακές θεραπείες επειδή περιλαμβάνουν μια ενεργή, αισθητηριακή δυναμική μεταξύ ασκούμενου και ατόμου και τονίζουν τη σύνδεση μεταξύ παιδιού και θεραπευτή. Υπό αυτήν την έννοια, η καλλιτεχνική ψυχοθεραπεία τέχνης μέσω βιωματικών και αισθητηριακών μέσων και μπορεί να αξιοποιήσει τις πρώτες σχεσιακές καταστάσεις που υπάρχουν πριν κυριαρχήσουν οι λέξεις, επιτρέποντας στον εγκέφαλο να δημιουργήσει νέα, πιο παραγωγικά πρότυπα. Οποιοσδήποτε επαγγελματίας που εφαρμόζει αποτελεσματικά τις αρχές της καλλιτεχνικής ψυχοθεραπείας για να δουλέψει με τα παιδιά, είναι πεπειραμένος στον τρόπο δημιουργίας θετικής προσκόλλησης, συντονισμού και αντανακλαστικής σύγκλισης. Η καλλιτεχνική έκφραση, όπως το παιχνίδι, προσθέτει σε αυτές τις θετικές σχεσιακές εμπειρίες σε πολλαπλά επίπεδα που περιλαμβάνουν αισθητήρια, συναισθηματικά και γνωστικά κανάλια επικοινωνίας.Στον χώρο μας θα βρείτε ψυχολόγο, πιστοποιημένο ψυχοθεραπευτή μέσω τέχνης. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα επικοινωνίας, στο email επικοινωνίας ή μέσω μηνυμάτων στο facebook .


Επιμέλεια κειμένου: Λίνα Σίσκα – Επιστημονική υπεύθυνη Κ.Ε.Π.Ε.Ψ.Υ


Πηγή:

psychologytoday- © 2016 Cathy Malchiodi, PhD

11 views0 comments

Comments


bottom of page