Προγράμματα

Gazelle Icon

Ολοκληρωμένες αξιολογήσεις

Η ψυχοπαιδαγωγική διαγνωστική αξιολόγηση αποτελεί καθοριστική φάση στη διαδικασία της ανίχνευσης, της διερεύνησης και του εντοπισμού των γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων του ατόμου. Η έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση συντελεί στην κατάρτιση αποτελεσματικών προγραμμάτων παρέμβασης.

Η διαδικασία της ψυχολογικής αξιολόγησης των παιδιών και των εφήβων ακολουθεί συνήθως τα παρακάτω βήματα:

1. Συνάντηση με τους γονείς του παιδιού ή του εφήβου ώστε να ληφθεί το ψυχοκοινωνικό ιστορικό.

2. Συνάντηση του παιδιού ή του εφήβου ατομικά.

3. Διερεύνηση του ατομικού προφίλ του παιδιού/εφήβου.

4. Θεραπευτική πρόταση.

bird.png
Bird Icon

Λογοθεραπεία

Η Λογοθεραπεία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παρέμβασης διαταραχών που αφορούν περισσότερο σε τομείς δυσκολίας του λόγου και της επικοινωνίας, σε σύνδρομα και εγγενείς ή επίκτητες νευρολογικές βλάβες όπως:

 

 • Δυσκολίες άρθρωσης

 • Διαταραχές φωνής

 • Απουσία ή καθυστέρηση ομιλίας

 • Διαταραχή ακουστικής επεξεργασίας

 • Τραυλισμός

 • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

 • Μαθησιακές Δυσκολίες

 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός)

 • Εγκεφαλική Παράλυση

 • Εγκεφαλικό επεισόδιο (αφασία)

 • και άλλα...

Image (14).jpeg
119090413_1373846529486304_7709357712240
Whale Icon

Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία ασχολείται με τους τομείς της οργάνωσης της σκέψης, της προσοχής, τον συντονισμό της λεπτής και της αδρής κίνησης, τις γραφο-κινητικές δεξιότητες, την οπτική αντίληψη και φυσικά τον κύριο τρόπο εξέλιξης όλων των παραπάνω: το παιχνίδι.

 • Οργάνωση, προσοχή και συγκέντρωση

 • Αδρή και λεπτή κινητικότητα

 • Ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων και εννοιών

 • Ανάπτυξη παιχνιδιού

 • Αισθητηριακή ρύθμιση

Hedgehog Icon

Ειδικό μαθησιακό πρόγραμμα - Σχολική Μελέτη

Τα ειδικά μαθησιακά προγράμματα είναι ατομικά και στοχεύουν στη διδασκαλία των τομέων του γραπτού λόγου και των μαθηματικών που ο μαθητής δεν κατέκτησε κατά τη διδασκαλία του στο σχολικό περιβάλλον λόγω δυσκολιών (ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχή συγκέντρωσης προσοχής και οργάνωσης, δυσλεξία κλπ). Αφορούν μαθητές από την πρώτη δημοτικού μέχρι και το τέλος του λυκείου.

Η σχολική μελέτη είναι ένα ομαδικό πρόγραμμα που συνδυάζει τη μελέτη των μαθημάτων της επόμενης ημέρας σε συνδυασμό με ειδικές μαθησιακές παρεμβάσεις. Είναι η προσομοίωση μιας σχολικής τάξης στην οποία οι μαθητές μαθαίνουν να λειτουργούν αυτόνομα και συνεργατικά.
Πραγματοποιείται καθημερινά 2:30-4:30.

IMG_9417.jpg
Σχέδιο χωρίς τίτλο.png
Hedgehog Icon

Ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπεία παιδιού και εφήβου είναι μια θεραπευτική διαδικασία στη διάρκεια της οποίας κάθε παιδί και κάθε έφηβος έχει τη δυνατότητα σε ένα ασφαλές πλαίσιο, να κατανοήσει και να αποδεχτεί τον εαυτό του, να αναπτύξει τις δυνάμεις του και τις ικανότητές του, να ενδυναμώσει την αυτοεκτίμηση του και τις επικοινωνιακές του δεξιότητες, να εκφράσει τα συναισθήματα του, να βελτιώσει τις διαπροσωπικές του σχέσεις, αλλά και να εκφράσει τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του. Η ψυχοθεραπεία παιδιού και εφήβου χρησιμοποιεί το λόγο, το παιχνίδι, τη ζωγραφική την αφήγηση ιστοριών, ώστε να δίνεται στο παιδί η ευκαιρία να εκφραστεί μέσα από τρόπους που το ίδιο γνωρίζει και χωρίς να φοβάται.

Η συμβουλευτική γονέων είναι η συνεργασία μεταξύ των γονέων και ενός ψυχοθεραπευτή ή παιδοψυχολόγου με σκοπό να τους προσφερθεί βοήθεια όσον αφορά στην αναγνώριση, αποδοχή και αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού τους σε διάφορους τομείς, όπως είναι η συμπεριφορά, η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση, η κοινωνικοποίηση κ.α. Η συμβουλευτική είναι μια διαδικασία η οποία αποτελεί σημαντικό κομμάτι στήριξης του ευρύτερου πλαισίου της οικογένειας.

Η ψυχοθεραπεία ενηλίκων απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν προσωπικές δυσκολίες στην καθημερινότητα τους και αδυνατούν να τις διαχειριστούν μόνοι τους. Πραγματοποιείται από ψυχολόγο-πιστοποιημένο ψυχοθεραπευτή.

Hedgehog Icon

Ομάδες ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων - Ομαδικά προγράμματα

Οι κοινωνικές δεξιότητες, ως η ικανότητα των ανθρώπων να συμπεριφέρονται με συγκεκριμένο και αποδεκτό από το κοινωνικό περιβάλλον τρόπο, θεωρούνται μία από τις πιο σημαντικές πτυχές της ανθρώπινης ζωής και ως αποτέλεσμα η έλλειψή τους την επηρεάζει αρνητικά.

Στόχος των ομάδων είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων που σχετίζονται με την κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών. Ειδικότερα, μέσα από μια σειρά δομημένων δραστηριοτήτων, τα παιδιά ασκούν δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας, συνεργασίας, συμμόρφωσης, διεκδίκησης, επίλυσης συγκρούσεων, λήψης αποφάσεων, αυτοελέγχου, έκφρασης και διαχείρισης συναισθημάτων. Επιπλέον στόχος είναι η ανάπτυξη της λεκτικής επικοινωνίας, η αυτογνωσία, η βελτίωση της αυτοεικόνας και της αυτοεκτίμησης των παιδιών που συμμετέχουν.

omadiko programma.png
Hedgehog Icon

Θεραπείες Συμπεριφοράς

Η συμπεριφορά είναι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο κάνει, ή αρνείται να κάνει κάτι το παιδί μας, γι’ αυτό και αφορά σε πολλούς τομείς, ηλικίες και καθημερινές δραστηριότητες.

Μπορεί να έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί τα συναισθήματά του και τα θέλω του (θυμός, κλάματα, αποστροφή), με τον τρόπο με τον οποίο ξεπερνά ή εμμένει σε αναπτυξιακά και συναισθηματικά στάδια (πιπίλα, μπιμπερό, θηλασμός) ή και με τον τρόπο με τον οποίο αντιστέκεται ή περνάει στην αυτονομία σε δραστηριότητες (φαγητό, εκπαίδευση τουαλέτας, διάβασμα, ένδυση κλπ).

Στον χώρο μας εξειδικευόμαστε στο πρόγραμμα

ABA-Applied Behavior Analysis-Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς, ένα παγκόσμια αναγνωρισμένο πρόγραμμα για την παρέμβαση στη συμπεριφορά έχοντας ως βάση το κίνητρο και την ανταπόδοση. Σημαντικές «τυποποιημένες μέθοδοι» είναι η εκπαίδευση στην επικοινωνία, το παιχνίδι ρόλων, η επίλυση προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων, η αντιμετώπιση του άγχους, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων, οι ασκήσεις αυτοπεποίθησης, οι καίριες δεξιότητες, οι ασκήσεις χαλάρωσης, η αυτοπαρατήρηση, η εκπαίδευση στην αυτοδιδασκαλία κλπ.

Παράλληλα στις θεραπείες χρησιμοποιούνται τεχνικές των εξελιγμένων προγραμμάτων συμπεριφοράς όπως το PRT (Pivotal Responce Treatment -Εκπαίδευση Καίριων Δεξιοτήτων). Οι στρατηγικές παροχής κινήτρων στο PRT ενσωματώνονται όσο το δυνατό περισσότερο στην παρέμβαση. Περιλαμβάνουν την επιλογή δράσεων ή αντικειμένων από το ίδιο το παιδί, ποικιλία και εναλλαγές δράσεων, επιβράβευση των προσπαθειών του παιδιού και την χρήση άμεσων και φυσικών ενισχυτών.

Hedgehog Icon

Εξειδικευμένο πρόγραμμα Πρώιμη Παρέμβασης

      Εκπαίδευση στην:

 • ανάπτυξη της επικοινωνίας 

 • ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής συμπεριφοράς 

 • κοινωνικοποίηση  (ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ομαλή ένταξη στο σχολείο και συμμετοχή σε μια ομάδα)

 • αυτονομία και αυτο-εξυπηρέτηση  

 • γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη

 • ανάπτυξη του λειτουργικού παιχνιδιού 

 • μαθησιακή & σχολική ετοιμότητα για την ένταξη στο σχολείο

 

Καθημερινές 10:00-12:00

Μέσω ΕΟΠΥΥ

Hλικίες:

0-3 & 3-5 ετών